Чакри

Базова - Основна - Коренна Чакра - Муладхара

, 24.11.2017 09:11
Базова - Основна - Коренна Чакра - Муладхара
Базова - Основна - Коренна Чакра - Муладхара
Базова - Основна - Коренна Чакра - Муладхара
Базовата или основна чакра се намира в основата на гръбначния стълб и контролира енергията на кинестетиката и движението. Тя е основата на физическата и духовна енергия на организма.
Тя е фундаментална и ни кара да се чувстваме заземени и сигурни. Намира се в основата на гръбначния стълб, в областта на опашката, откъдето контролира репродуктивната система. Когато имаме проблеми с коренната чакра, те обикновено се дължат на парите и храната.
Когато тази чакра се намира физически извън...[ още ]

11 гласа
Чакри
Муладхара
Базова - Основна - Коренна Чакра

Сакрална Чакра - Свадхиштхана

, 24.11.2017 08:11
Сакрална Чакра - Свадхиштхана
Сакрална Чакра - Свадхиштхана
Сакрална Чакра - Свадхиштхана
Сакралната чакра се намира под пъпа и над срамната кост в предната част на таза. Тя е нашата връзка и способността ни да приемаме другите и новите изживявания. Тя управлява потока от енергия и е център на тежестта за тялото. Тя е и център на Жизнената Сила на тялото. Сакралната чакра е резервоар на жизнената сила и целият ни живот изтича от сакралната чакра. Тя контролира потока от информация от тялото към ума и от ума към тялото. Чувствата в стомаха, интуицията и другите наши „вътрешни...[ още ]

12 гласа
Чакри
Свадхиштхана
Сакрална Чакра

Слънчевият сплит - Манипура

, 24.11.2017 08:11
Слънчевият сплит - Манипура
Слънчевият сплит - Манипура
Слънчевият сплит - Манипура
Третата чакра е нашата способност да бъдем уверени и да контролираме живота си. Слънчевият сплит е центърът за разпределение на енергии в тялото, първата от чакрите отговарящи за взаимоотношенията с другите. Тази чакра се намира между гръдния кош и пъпа и се влияе от самоувереността и самоуважението. Тя контролира имунната и храносмилателната система. Когато е във физически баланс, вие имате сили да се борите с инфекциите, освобождавате се от алергичните реакции и сте в състояние да усвоявате...[ още ]

12 гласа
Чакри
Манипура
Слънчевият сплит

Сърдечната чакра - Анахата

, 24.11.2017 08:11
Сърдечната чакра - Анахата
Сърдечната чакра - Анахата
Сърдечната чакра - Анахата
Тази чакра се нарича Сърдечна и е средната чакра в системата от седем чакри. Сърдечната чакра се намира в близост до центъра на гръдната кост. Тя регулира взаимодействието ни с външния свят и контролира това, което възприемаме и това, което отхвърляме. Логично тя олицетворява любовта – миналата и бъдещата любов. Това ни дава балансиращата способност да се запазим, като не бъдем нито твърде сдържани, нито пък прекалено въвлечени в света около нас. Балансира вътрешното ни същество – нашето „аз“...[ още ]

10 гласа
Чакри
Анахата
Сърдечната чакра

Гърлена Чакра - Вишуддха

, 24.11.2017 08:11
Гърлена Чакра - Вишуддха
Гърлена Чакра - Вишуддха
Гърлена Чакра - Вишуддха
Това е чакрата, намираща се в гърлото и се съотнася към комуникацията и креативността (творческите способности). Гърлената чакра е „гласът на тялото“ – клапан, който позволява на енергиите от другите чакри да бъдат изразени. Ако тя бъде блокирана или е извън равновесие, то това може да повлияе на здравето и на останалите чакри.
Тука се усещат символите на света, чрез вибрация, като вибрации на звуците представящи езикът (словото).
Когато е балансирана, тя дава възможност да изразим това, което...[ още ]

10 гласа
Чакри
Вишуддха
Гърлена Чакра

Чакра на челото - Трето Око - Аджня

, 24.11.2017 09:11
Чакра на челото - Трето Око - Аджня
Чакра на челото - Трето Око - Аджня
Чакра на челото - Трето Око - Аджня
Тя е свързана със способността ни да се фокусираме и да гледаме отдалеч на нещата. Тази чакра е център на възприятието и на командите. Тя насочва погледа ни и ежедневното ни внимание към заобикалящия ни свят. Нашето съзнание се намира тук. „Ние“ сме тук. Ние се отнасяме към себе си чрез тази чакра.
Известна като чакра на междувеждието, или трето око. Отнася се към възможността ни да виждаме, както физически, така и интуитивно. Тя отваря нашите психични дарби и разбирането ни за архетипни нива....[ още ]

9 гласа
Чакри
Аджня
Чакра на челото - Трето Око

Коронна чакра - Сахасрара

, 24.11.2017 08:11
Коронна чакра - Сахасрара
Коронна чакра - Сахасрара
Коронна чакра - Сахасрара
Чакрата на темето е нашата врата към Вселената, която се разпростира извън нашите тела. Коронна чакра, отнасяща се към разумът като Чисто Съзнание. Тя контролира начина, по който мислим и това как ще отговорим на света около нас. Тя е изворът на нашите убеждения и е източник на нашата духовност. Тя ни свързва с по-високите нива на съществуване. Тази чакра „удължава“ енергията ни отвъд границите на нашето тяло. Тя е изворът на връзките ни с по-висши източници на информация, с Универсалната...[ още ]

10 гласа
Чакри
Сахасрара
Коронна чакра