Тълковен речник

Случайни резултати от Тълковния речник:

Тълковен речник - Избрете по първа буква:

а 1

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
а 1
съюз.
1. За съпоставяне на еднородни части пред или след отрицание в простото изречение или на прости изречения в едно сложно. Не аз, а той трябва да се срамува от поведението си. Ей там е пощата, а малко по-нататък е книжарницата. Той им диктува, а те пишат.
2. За противопоставяне на прости изречения и изразяване на контраст, несъответствие, несъвместимост. Очаквах разбиране, а се сблъсках с озлобление и враждебност. Тук грее слънце, а каква мъгла беше в ниското. Млад човек е още, а косата му побеляла.
3. За присъединяване на изречение или части на изречение. Минаха години и всичко се промени. А той все още не се завръщаше.
? А – а. За съотнасяне на последователни или взаимнозависими действия. А днес да отиде, а утре да се обади по телефона – така измина цяла година, без да се видят и чуят. А малко си се разсеял, а са те обрали – няма да усетиш дори!

0 гласа
Тълковен
Речник
а 1

а

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
а
представка. В състава на думи за посочване на отсъствие или за отричане на това, което се назовава с мотивиращата дума, напр. адинамичен, алогичен, аморален, анормален, аполитичен, асеизмичен, асиметричен, асинхронен, асоциален; авитаминоза, асиметрия, атеизъм.

0 гласа
Тълковен
Речник
а

-годе

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
-годе
част. За образуване на неопределителни местоимения и наречия със значение за приблизителност на избрания елемент. Това е що-годе приемлива цена.

0 гласа
Тълковен
Речник
-годе

а 2

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
а 2
част.
1. За усилване на подбуда, подкана: хайде, я. А вземи си, не се стеснявай!
2. За усилване на възражение, несъгласие, закана. А, той ще ми каже! Ще ми се плезиш, а!
3. За усилване на констатация. А колко хубаво беше в детските ми години!
4. Разг. За въпрос при молба да се повтори казаното: моля. А? Какво каза?
5. За въпрос, когато се очаква утвърдителен отговор: нали. Утре заминаваш, а? Май че си болна, а, бабо?

0 гласа
Тълковен
Речник
а 2

а 3

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
а 3
междум.
1. За изразяване на учудване, изненада. А, ти ли си?
2. За изразяване на несъгласие, недоволство. Ааа, напротив, защо да не ям? А, ама ако захванем да се обиждаме, тя става друга!
3. За изразяване на внезапно досещане. Не мога да си спомня къде съм го виждал. Аа, да, сетих се!

0 гласа
Тълковен
Речник
а 3

аба

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
аба
мн. аби, ж.
1. Само ед. Дебел вълнен плат; шаяк.
2. Връхна мъжка дреха от този плат.
? същ. умал. абица, мн. абици, ж. (във 2 знач. ).
? същ. умал. абичка, мн. абички, ж. (във 2 знач. ).
? прил. абен, абена, абено, мн. абени (в 1 знач. ).

0 гласа
Тълковен
Речник
аба

абаджия

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
абаджия
мн. абаджии, м.
1. Производител на аба (в 1 знач. ).
2. Шивач на дрехи от аба или търговец на аба и абени дрехи.
? прил. абаджийски, абаджийска, абаджийско, мн. абаджийски. Абаджийска работилница.

0 гласа
Тълковен
Речник
абаджия

абажур

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
абажур
мн. абажури, (два) абажура, м. Похлупак, покривало на лампа, обикн. от плат, стъкло.

0 гласа
Тълковен
Речник
абажур

абанос

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
абанос
м., само ед. Тропическо дърво с твърда черна дървесина, от която се изработват мебели, сувенири и др.
? прил. абаносов, абаносова, абаносово, мн. абаносови.

0 гласа
Тълковен
Речник
абанос

абат

, 2016-12-10 18:34:50 sanovnikat.com
абат
мн. абати, м.
1. Игумен на католически манастир.
2. Католически свещеник.

0 гласа
Тълковен
Речник
абат