☾ Съновник - да сънуваш Ъгъл

Ъгъл

, 2018-06-14 01:49:13
Ъгъл

ЪГЪЛ

- стоиш ли насън на

ъгъл

, не бива да се съмняваш в добрия изход на предприетите от теб начинания - притесненията си дължиш повече на характера си, отколкото на обективни обстоятелства.

ЪГЪЛ

- Доверявайте се само на близки хора. Ако сте се скрили зад него, ще ви поканят на тайна среща, на която ще ви се обяснят във фалшива любов. Грози ви измама.
Ще ви подадат ръка и ще излезете от затрудненото положение, в което се намирате
Ако сънувате, че се намирате в

ъгъл

а, означава чувства на безсилие и невъзможността ви да поемете контрол над живота си и решенията, които взимате. Чувствате се като в капан. Стоиш ли насън на

ъгъл

, не бива да се съмняваш в добрия изход на предприетите от теб начинания-притесненията си дължиш повече на характера си, отколкото на обективните обстоятелства

ЪГЪЛ

- ако сънуваш, че си се скрил зад него, значи ще ти предложат тайна среща и обяснение в любов, с цел да те измамят.

Ъгъл

или някое скришно място, ако сънуваш, значи да се доверяваш само на твоите близки

ЪГЪЛ

- Ако сънувате, че стоите зад някакъв

ъгъл

- притесненията си дължите повече на характера, отколкото на обективните обстоятелства; ако сте се скрили зад него - ще ви предложат тайна среща и ще ви направят обяснение в любов; ако е на скришно място - не се доверявайте на вашите близки.

ЪГЪЛ

- Ако си в

ъгъл

а - ще срещнеш затруднения в работата си.

Ъгъл

- предупреждение; не упорствай при преодоляването на някакво препятствие, защото то е непреодолимо.
Мериш ли или чертаеш ъгли, значи ти предстои да браниш мястото си от посегателството на някой. Видиш ли в съня си

ъгъл

на стая, улица или къща, значи че в реалността ще спечелиш преднина пред конкурентите си. Сънуваш ли себе си в

ъгъл

на стая, означава че съперниците ти ще ти имат страха и уважението. Видиш ли насън стая без ъгли, значи не трябва да имаш доверие на някой. Криеш ли се в

ъгъл

насън, значи ще ти се обяснят в любов, но това ще бъде лъжа.
Ако се криеш зад него, ти предстои тайна среща и обяснение в любов, но за да те измамят.Ако е на скришно място, ще трябва известно време да се доверяваш само на близките си.Ако стоиш зад него, притесненията ти се дължат повече на характера ти, отколкото на обективните обстоятелства
Ако сънувате, че стоите зад някакъв

ъгъл

— притесненията си дължите повече на характера, отколкото на обективните обстоятелства; ако сте се скрили зад него — ще ви предложат тайна среща и ще ви направят обяснение в любов; ако е на скришно място — не се доверявайте на вашите близки

0 гласа