☾ Съновник - да сънуваш ЩИПЯ

Щипя

, 2018-04-10 11:51:22
Щипя

ЩИПЯ

- ако те о

щипя

т насън, наяве ще те оклеветят; ако ти ощипеш някого, внимавай - не си много коректен с колегите си.
Ако те о

щипя

т насън, наяве ще те оклеветят; ако ти ощипеш някого, внимавай-не си много коректен с колегите си.

0 гласа