☾ Съновник - да сънуваш ЩЕДЪР

Щедър

, 2018-04-04 15:40:41
Щедър

ЩЕДЪР

- ако насън си

щедър

към някого, ще получиш пари или наследство.
Ако насън си

щедър

към някого, ще получиш пари или наследство.

0 гласа