☾ Съновник - да сънуваш Шут

Шут

, 2018-06-08 23:29:00
Шут

ШУТ

- предсказва много нови приятели.

ШУТ

-

шут

ираш ли при спортна игра насън, наяве ще нанесеш съкрушителен удар на неприятелите си.

ШУТ

- ако видиш или имаш в съня си, действията и намеренията ти ще бъдат изтълкувани погрешно. Ти ако си

шут

, трябва да смениш обкръжението си.
Ще трябва да преосмислите отношението си към човек, който ви обича

Шут

ът, видян насън, предсказва много нови приятели
Ако сънуваш или разговаряш с него, ще спечелиш много нови приятели.Ако си, ще се радваш на дълъг и щастлив живот.
Ако сънувате или разговаряте с

шут

— ще имате много нови приятели; ако сте вие — ще се радвате на дълъг и щастлив живот

1 гласа