☾ Съновник - да сънуваш Шивач

Шивач

, 2018-06-17 23:00:54
Шивач

ШИВАЧ

- ако се сънуваш като

шивач

, скоро ще се разреши важен за теб проблем, а ако си на

шивач

и той ти мери дреха - ще те одумват.

ШИВАЧ

- че си, сънуваш ли, ще имаш много успехи и придобивки. Друг ако е

шивач

, ще ти потръгне в работата, ще постигнеш напредък. Ако видиш или шиеш с шевна машина, ще намериш щастие, ще осъществиш желанията си.
Ще ви възложат важна задача в службата, след което ще ви повишат
Ако си

шивач

насън, скоро ще се разреши важен за теб проблем; ако насън си при

шивач

и той ти мери дреха-ще те одумват.
Да видите

шивач

на сън това е отражение на Вашите умения и изобретателността Ви.
Ако сънуваш или разговаряш него, е знак, че с труд и постоянство ще спечелиш пари.Ако си, скоро ще решиш важен за теб проблем.
Ако сънувате или разговаряте с

шивач

— с труд и постоянство ще спечелите пари; ако сте вие — в скоро вре — ме ще разрешите важен за вас проблем

1 гласа