☾ Съновник - да сънуваш Шарен

Шарен

, 2018-06-14 09:31:37
Шарен

ШАРЕН

-

шарен

ите неща означават несериозност и измама и вещаят неуспех в предприето начинание.

Шарен

ите неща, видени насън, означават несериозност и измама и вещаят неуспех в предприето начинание.
Видиш ли насън

шарен

и дрехи, значи ще се дадеш да те излъжат, ще чуеш неверни слухове, или ще се доверяваш прекалено много. Носиш ли в съня си

шарен

и дрехи, значи ти предстои радост.
Ако сънуваш

шарен

и неща, е знак за неуспех в предприетите дела, за несериозност и измама.Ако рисуваш нещо

шарен

о, ще се веселиш с роднини.
Ако сънувате някакви

шарен

и неща — неуспех в предприето от вас начинание; ако вие рисувате нещо

шарен

о — ще се веселите с роднини

0 гласа