☾ Съновник - да сънуваш Чело

Чело

, 2018-06-12 21:51:33
Чело

ЧЕЛО

- ако насън се видиш с голямо

чело

- имаш логична и бърза мисъл. Ако

чело

то ти е много високо - безпогрешен ум, стабилност и богатство. - ако видиш

чело

то си червено - безкомпромисност към враговете. - ако насън

чело

то ти е наранено, предвещава загуба или заплаха от обсебване на имотите ти. - ако

чело

то ти насън е дебело и подпухнало - стабилност и много интелектуални изяви.

ЧЕЛО

- ако сънуваш, че

чело

то ти е голямо, високо, чисто и бяло, ще се радваш на почит и уважение от страна на непознати или на конкуренти. Ако е смръщено или сбръчкано, трябва да си по-внимателен и предпазлив в общуването с околните.

Чело

с много бръчки показва, че ще постъпиш умно и справедливо. Ако сънуваш, че нямаш

чело

, ще загубиш доверието на приятелите си.

Чело

- широко имаш | здраве щастие и благоденствие. - високо | довери се на другиго. - ниско | бъди смел когато отваряш някоя врата.
Ако сънувате високо и гладко

чело

, е знак за добронамереността ви и способността ви да раздавате правосъдие. Също така е показно за интелектуалността ви.Ако сънувате набръчкано

чело

, е знак за много грижи и притеснения. Потънали сте в мисли за нещо.Ако сънувате

чело

то на детето си, означава че ще се гордеете с него.

ЧЕЛО

- Ако сънувате голямо

чело

- вие имате остър ум; ако е високо - богатство; ако е на друг - ще ви огорчат; ако е червено - ще ненавиждате ваш приятел; ако е ранено - има опасност да загубите имуществото си; ако е тлъсто и месесто - вие сте непостоянни и това ви пречи.
Ако имаш високо и хубаво

чело

, означава, че заплануваните от теб действия ще доведат до чакания успех и богатство, или те очаква бляскава чиновническа кариера.- голямо

чело

, значи имаш остър ум.- Ако е на друг, ще те огорчат.- тясно и ниско

чело

, предполага сериозни грешки поради неверни оценки на ситуацията, и в края на краищата загуби и болести.Ако е червено, ще намразиш свой приятел.- ранено, има опасност да загубиш имуществото си.- тлъсто и месесто, трябва да разбереш, че непостоянството ти пречи в бизнеса и в живота.
Ако сънувате голямо

чело

— вие имате остър ум; ако е високо — богатство; ако е на друг — ще ви огорчат; ако е червено — ще ненавиждате ваш приятел; ако е ранено — има опасност да загубите имуществото си; ако е тлъсто и месесто — вие сте непостоянни и това ви пречи

0 гласа