☾ Съновник - да сънуваш Часовник

Часовник

, 2018-06-13 18:28:29
Часовник

ЧАСОВНИК

- спрял

часовник

- нещастие ще съкрати дните ти. Ако си гледаш

часовник

а, който върви точно, ще имаш дълъг и щастлив живот. Ако сънуваш стенен или градски

часовник

- предстои важна промяна в живота ти, а ако сънуваш гаров

часовник

- някой ще се опита с измама да се намеси в семейството ти. Джобен

часовник

означава щастие в интимния живот.

Часовник

- имаш | приятна среща. - бие | ще ти напомнят за едно твое задължение,което ако съзнаваш ще ти донесе щастие. - ти подарят | ще се сгодиш за този който ти го подари.

ЧАСОВНИК

- Грижа, съкращение, измама.
Ще се радвате на богат и охолен живот Ако сънуваш спрял

часовник

-нещастие ще съкрати дните ти; ако

часовник

ът върви и е точен-ще имаш дълъг и щастлив живот; стенен или градски

часовник

насън вещае важна промяна в живота ти; гаров

часовник

-някой ще се опита с измама да се намести в семейството ти; джобен

часовник

-щастие в интимния живот.

ЧАСОВНИК

- ако изгубиш насън значи измама.

Часовник

ако намериш насън значи грижа.

Часовник

ако сънуваш значи съкращение

ЧАСОВНИК

- Ако сънувате

часовник

- ще ви съкратят; ако е спрял - нещастие; ако върви и е точен - ще имате дълъг и щастлив живот; ако е градски - промяна в живота ви; ако е гаров - някой ще се опита да ви измами; ако е джобен - щастие в интимния живот; ако го загубите - грижи; ако го намерите - победа; ако го купувате - вашето здраве е застрашено, ако е ценен - ще ви наклеветят, ако е на стената - трябва да нормализирате нередовния си начин на живот.

ЧАСОВНИК

- Ще получиш увеличение на доходите си.

Часовник

- , ако купуваш-поведението ти не задоволява началството ти; - ако е окачен на стената-няма да живееш дълго ако продължаваш да водиш нередовен живот.

ЧАСОВНИК

- ако сънуваш, че имаш - приятна среща ти предстои; че бие - ще ти напомнят за твое задължение, което, ако съзнаваш, че ти докара щастие; че ти подарят - ще се сгодиш за този, който ти подари.
Символ на времето, на биологическото и астрономическото, което винаги е или прекалено много, или прекалено малко.Ако сънуваш, очаквай да те съкратят.Друго тълкуване - означава закъсняване или остър недостиг на време.Ако върви и е точен, ти предрича дълъг и щастлив живот.Ако избързва, показва, че ще пътуваш някъде.Ако изостава, ще посрещаш гости.Ако е градски, в живота ти ще настъпи някаква промяна.- гаров, някой ще се опита да те измами.- джобен, ще изживееш голямо щастие в интимния си живот.- стенен, считай го за предупреждение, че трябва непременно да нормализираш нередовния си начин на живот.- пясъчен, предсказва твое участие в погребение поради скорошна смърт на твой роднина или приятел.- с гонг или музика и в съня си чуваш ударите на гонга или музиката, означава, че в близко бъдеще ще се наложи да преодолееш някакъв грабеж и от това как ще го преодолееш, ще зависи по-нататъшната ти съдба.Друго тълкуване - припомня за твое задължение, което може да ти донесе щастие, ако го осъзнаваш и спазваш.Ако имаш, ти предстои приятна среща.Ако изгубиш, съществува голяма опасност да те измамят.Друго тълкуване - ще те налегнат грижи.Ако купуваш, е сигнал, че здравето ти е застрашено.Ако купуваш и е ценен, чака те обвинение и клевета от началника ти, разбира се, винаги несправедливо.Ако намериш, те очакват грижи.Друго тълкуване - ще постигнеш някаква победа.Ако ти подарят, ще се влюбиш в този, който ти го е подарил.
пари

Часовник

на стената ако видиш, сънят ти е предупреждение, че трябва непременно да промениш начина си на живот.

Часовник

ако купиш насън, очакват те неприятности в работата ти. Ако е спрял, нещастие ще съкрати дните ти. Ако

часовник

ът върви и е точен, ще имаш дълъг и щастлив живот. Стенен или градски

часовник

насън вещае важна промяна в живота ти.

Часовник

на гара ако видиш в съня си, някой ще се опита с измама да се намести в семейството ти. Джобен

часовник

ако сънуваш ще се радваш на щастлив интимен живот.

2 гласа