☾ Съновник - да сънуваш Циганин

Циганин

, 2018-06-19 21:59:11
Циганин

ЦИГАНИН

- ако сънуваш

циганин

, грозят те болест или разправии.

ЦИГАНИН

- Ще ви излъжат. Може да се разболеете.
Ако видите

циганин

в съня си, представлява вашето желание да се освободите от всякакви ангажименти и отговорности. Също така този символ може да означава че трябва да помислите за бъдещето.
Ако сънуваш

циганин

, грозят те болест или разправии.

ЦИГАНИН

- ако сънуваш значи ще те излъжат

ЦИГАНИН

- Ако сънувате или разговаряте с

циганин

- болест и разправии; ако се карате с него - ще ви излъжат; ако сте вие - победа, ако те са много - ще се провали вашата сделка, ако е циганка - пазете парите си.

ЦИГАНИН

- Колеги планират да те излъжат,

Циганин

- Проявявайте уважение към непознатото.
Видиш ли в съня си

циганин

, значи ти предстоят здравословни проблеми. Сънуваш ли циганска музика, танци, дрехи или думи, значи ще бъдеш измамен. Видиш ли себе си в цигански катун, значи трябва да си предпазлив да не загубиш нещо или да те оберат.
Проявявайте уважение към непознатото.
Ако сънуваш или разговаряш с него, очаквай непременно да претърпиш някаква загуба, да те излъжат, да имаш разправии, заплашва те болест и т.н.Ако се караш с него, ще те излъжат.Ако са много, ще се провали твоя сделка.Ако си, ще постигнеш Някаква победа или свобода, изразяваща се в отказ от подчинение.Друго тълкуване - ще проявиш чувство на безотговорност или безпокойство.
късмет

Циганин

в съня е израз на желанието ти да избягаш от всякакви ангажименти и отговорности. Този сън може да бъде и предупреждение, че е време да помислиш за бъдещето си. Вещае също така опасност от болести, лъжи или разправии. Циганка ако врачува в съня ти, пази се от измама.

13 гласа