☾ Съновник - да сънуваш Хороскоп

Хороскоп

, 2018-06-12 07:43:00
Хороскоп

ХОРОСКОП

- четеш ли

хороскоп

или ти правят

хороскоп

- внимавай, високопоставен човек ще се опита да ти напакости.
Ако четеш насън

хороскоп

или някой ти прави

хороскоп

, пази се-високопоставен човек се мъчи да ти навреди.

ХОРОСКОП

- Ако сънувате, четете или ви правят

хороскоп

- пазете се от високопоставен човек.

ХОРОСКОП

- ако четеш или ти правят насън, ще се чувстваш несигурен и объркан. Ако ти правиш

хороскоп

някому, неволно ще заблудиш някой сбой близък или приятел.
Ако четеш, пази се, защото твой началник или друг високопоставен човек ще се помъчи да те провали в работата.
Ако сънувате, четете или ви правят

хороскоп

— пазете се от високопоставен човек

0 гласа