☾ Съновник - да сънуваш Фес

Фес

, 2018-06-07 01:04:55
Фес

ФЕС

- стар

фес

- бедност. Нов

фес

- тъга.

ФЕС

- че носиш, ако сънуваш, ще постигнеш съмнителни печалби. Друг ако носи

фес

, значи си силен само на думи - не се надценявай.

ФЕС

- че носиш, ако сънуваш, ще постигнеш съмнителни печалби. Друг ако носи

фес

, значи си силен само на думи - не се надценявай.
Стар

фес

, видян насън, вещае сиромашия, а нов-тъга.

ФЕС

- Ако сънувате или носите

фес

- радост и печалба; ако е стар - бедност; ако е нов - тъга.
Ако сънуваш или носиш, те очакват радост и печалби.- нов, ще тъгуваш за нещо или по нещо.- стар, ще те налегне безпаричие и бедност
Ако сънувате или носите

фес

— радост и печалба; ако е стар — бедност; ако е нов — тъга

0 гласа