☾ Съновник - да сънуваш Умрял

Умрял

, 2018-06-13 06:26:29
Умрял

УМРЯЛ

- ако насън умираш или си

умрял

- ще имаш добра кариера и ще работиш за влиятелни и властващи хора, ще си богат и ще се радваш на дълголетие. Внимавай, успехите ти да не те превърнат в алчен завистник. - ако видиш насън

умрял

, който се съживява - пълен успех на делата ти, намираш се под щастлива звезда. - ако

умрял

ти взима дрехата, храната, парите - лоша вест за смъртта на близък приятел. - ако видиш насън покойник, без да ти говори - знак за това, че ще имаш негови те радости и мъки. - ако видиш насън човек, който наистина е мъртъв, но в съня ти е жив, предвещава мъка, провал на дело и загуби.

УМРЯЛ

- ако сънуваш - женитба.

Умрял

ако те улови насън, значи тайна.

Умрял

ако ти дава дрехи, значи болест.

Умрял

ако те поздрави насън, значи сполука.

Умрял

възкръснал ако видиш насън и разговаряш с него, значи благополучие и миропомазване.

Умрял

а рожба, че е добита, ако сънуваш, значи зли намерения.

Умрял

че е друг човек, които е още жив, ако сънуваш, значи ще изгубиш процес.

Умрял

че изпращаш, погребваш, значи милосърдие.

Умрял

че оплакваш насън, значи ще получиш радостна вест и ще видиш жив човек.

Умрял

че поздравяваш ако сънуваш значи ще се ожениш; ще имаш щастие в предприятията.

Умрял

че си и пак се съживиш, ако сънуваш, значи ще живееш скитнически живот, ще ти се възвърне загубеното

УМРЯЛ

- Щастлив и дълъг семеен живот.

УМРЯЛ

- че си - ще се ожениш и щастие в начинанията си ще имаш; друг, който е още жив - един процес ще изгубиш.
Ако видиш някой

умрял

насън, очаквай новини.
Ако

Умрял

човек те вика или се усмихва, внимавай да не се разболееш.
Сънуваш ли, че

умрял

е възкръснал, ще постигнеш добри резултати в работата си.
Ако оплакваш

умрял

човек, ще получиш добри вести.
Ако говориш с

умрял

човек, ще научиш за женитба.
болка

16 гласа