☾ Съновник - да сънуваш загар, , тен

Съновник - Пръстен или гердан с много цветни или скъпоценни камъни Нов 7

, 19.09.2018 03:03:03
Съновник - Пръстен или гердан с много цветни или скъпоценни камъни Нов 7
Пръс

тен

или гердан с много цветни или скъпоценни камъни - големи усилия, които щедро ще бъдат възнаградени; - ако са железни-тежък труд, но с полза; - ако са строшени-загуби; - ако го изгубиш-загуба на близък човек; - ако е счупен-загуба на пари.

3 гласа
 

Съновник - Загаряне Баба Ванга

, 05.09.2018 19:33:32
Съновник - Загаряне Баба Ванга
Ако сънувате, че

загар

яте нещо — трябва да спазвате диета; ако друг

загар

я нещо — не се разстройвайте

0 гласа
 

Съновник - Загаряне Голям съновник

, 05.09.2018 19:33:32
Съновник - Загаряне Голям съновник
Ако

загар

яш нещо, е сериозно предупреждение за известно време да спазваш диета.Ако друг върши това, е ясен знак да не се разстройваш, каквото и да става.

0 гласа
 

Съновник - Спортен екип Най-пълен

, 19.09.2018 02:11:48
Съновник - Спортен екип Най-пълен
Ако видиш или използваш спор

тен

екип, ще срещнеш разбиране и подкрепа за идеите и начинанията си.

0 гласа
 

Съновник - Златен ланец Най-пълен

, 19.09.2018 03:01:34
Съновник - Златен ланец Най-пълен
Видиш ли зла

тен

ланец в съня си, очакват те тревоги и нещастия. Сънуваш ли, че носиш или купуваш зла

тен

ланец, ще бъдеш самотен. Сънуваш ли, че друг носи зла

тен

ланец, няма да си доволен от постиженията и придобивките си.

1 гласа