☾ Съновник - да сънуваш Торба

Торба

, 2018-06-17 08:20:29
Торба

ТОРБА

- това е предупреждение да се предпазваш от нечестни и подли приятели, които ще се опитат да ти навредят.

ТОРБА

- ако сънуваш, ще постигнеш известни успехи в работата или в бизнеса си, но ако е празна, стара или скъсана, очаквай загуби и щети. Книжна или найлонова

торба

предсказва финансови трудности или излишна горделивост, кожена - скорошно пътуване или командировка, платнена или плетена - сбъдване на твое желание. Ако изгубиш

торба

та си, ще изгубиш добрата си репутация или ще се разболееш.

Торба

та насън те предупреждава да се пазиш от лицемерни приятели.

ТОРБА

- Ако сънувате

торба

- този сън ви предупреждава, че трябва да се пазите от лицемерни приятели.
Ако сънуваш, е предупреждение да се пазиш се от лицемерни приятели.
Ако сънувате

торба

— този сън ви предупреждава, че трябва да се пазите от лицемерни приятели

0 гласа