☾ Съновник - да сънуваш Таралеж

Таралеж

, 2018-06-10 22:04:24
Таралеж

ТАРАЛЕЖ

- не е хубаво, означава, че си обкръжен от доста злобни и завистливи хора.

ТАРАЛЕЖ

- ако сънуваш, ще се опитат да те измамят или надхитрят. Ако се убодеш на него, ще станеш жертва на скъперничество или лакомия.

Таралеж

- | много ще ревнуваш мъжа или жена си. - разиграваш | пази се от хули.
Ще имате финансови затруднения, но скоро ще успеете да постигнете висок жизнен стандарт Сънуваш ли

таралеж

-обкръжен си от злобни и дребнави хора.
разговор с лъжец

ТАРАЛЕЖ

- ако сънуваш значи разговор с лъжец

ТАРАЛЕЖ

- Ако сънувате

таралеж

- това животно предвещава щастие; ако го гоните - обкръжени сте от злобни и дреб нави хора; ако го държите в ръка - нечестна работа.

ТАРАЛЕЖ

- Ще се запознаеш със зъл човек.

Таралеж

- неприятности.

ТАРАЛЕЖ

- ако сънуваш - много ще ревнуваш мъжа или жена си; че разиграваш - пази се от тухли.
Ако сънуваш, ще имаш разговор с лъжец, или работа с хитър противник.Други тълкувания - очаквай парични затруднения; или ще проявиш силна ревност.Ако гониш, знай, че обкръжението ти е пълно със злобни и дребнави хора.Ако държиш в ръка, ще се сблъскаш с нечестна работа.
предстой ви важна среща

1 гласа