☾ Съновник - да сънуваш Стол

Стол

, 2018-06-11 17:27:23
Стол

СТОЛ

- почести и заслужено уважение.Счупен

стол

-твоят успех ще бъде използван от друг. Седнеш ли на

стол

-успех и почести в службата.

СТОЛ

- сънуваш ли, ще се радваш на заслужени успехи. Ако правиш

стол

ове или седиш на

стол

, ще се гордееш с работата си или ще те почитат и уважават. Друг ако седи на

стол

, имаш нужда от почивка. Счупен

стол

в съня показва, че ще изгубиш престижа си, ще те низвергнат.

Стол

- | не прави излишни визити. - сядаш на него | чест и уважение ще добиеш.

СТОЛ

- Ако седите - няма да можете за изпълните обещанието, което сте поели. Ако го местите - ще загубите важен източник на доходите си. Ако паднете от него - ще научите нещо лошо за свой приятел.

СТОЛ

- Ако сънувате

стол

- не притеснявайте често хората с вашите посещения; ако са няколко накуп - предвещава успех в начинанието ви; ако е счупен - признак на спокоен и уравновесен живот.

Стол

- Празен

стол

означава скрито въздействие. Да се сънуваш седнал на

стол

означава предстоящо облекчение, утеха.
Празен

стол

означава скрито въздействие. Ако се сънувате седнали на

стол

означава предстоящо облекчение, утеха.
Ако сънуваш, е знак, че ще получиш някаква подкрепа.Друго тълкуване - означава, че ставаш досаден(на) с честите си посещения, защото започваш сериозно да притесняваш хората.Ако са няколко и са накуп, е знак, че ще успееш в начинанието си.Ако е счупен, ще водиш спокоен и уравновесен живот.Ако счупиш, ще те сполети нещастие.
Ако сънувате

стол

— не притеснявайте често хората с вашите посещения; ако са няколко накуп — предвещава успех в начинанието ви; ако е счупен — признак на спокоен и уравновесен живот

Стол

ако сънуваш, и че сядаш на него, ще спечелиш уважението на околните. Ще се радваш на дълготрайно щастие, очаква те и печалба.

0 гласа