☾ Съновник - да сънуваш Спатия

СПАТИЯ

, 2018-07-03 14:57:05
СПАТИЯ

СПАТИЯ

- ако видиш, държиш или играеш с карти предимно от тази боя в съня си, наяве ще имаш добри, но нетрайни материални, имотни или финансови успехи.

СПАТИЯ

- Ако сънувате карта

спатия

- ще получите пари.
Ако сънуваш картата, ще получиш пари.
Ако сънувате карта

спатия

— ще получите пари

0 гласа