☾ Съновник - да сънуваш Слънце

Слънце

, 2018-06-18 21:34:45
Слънце

СЛЪНЦЕ

- ярко и силно

слънце

- успех и благополучие. Слабо или закрито с облаци

слънце

- спънки в работата или провал на плановете ти.

СЛЪНЦЕ

-

слънце

то е символ на истината, единението, светлината, плодородието, царствеността и богатствата. - ако видиш насън как

слънце

то изгрява откъм морето - добри новини и успешни дела. Ако залязва над морето - неуспех, неприятни преживявания и известия. - ако жена сънува изгрева на

слънце

то - в скоро време ще роди син. - ако сънуваш, че е слънчево и безоблачно - благополучен завършек на служебните дела и узнаване на тайни. Ако сънуващият е болен - скорошно оздравяване. Ако не е на свобода - освобождение. - ако

слънце

то е огненочервено - спънки, влошаване на здравето на децата му, катаклизми или заболяване на очите. - ако сънуваш слънчево затъмнение - големи беди, лош инцидент, който може да влоши зрението ти. - ако

слънце

то свети над главата ти - опрощение на грешките за разкаяните, за останалите - възхвала и признание.

СЛЪНЦЕ

- в съня е добър знак: очакват те радости, придобивки, успехи, разбирателство. Ако

слънце

то залязва или е затъмнено, очаквай проблеми и спънки в работата си, недоверие и съмнения. Изгряващо

слънце

обещава оздравяване и добри начинания. Ако те заслепява, предстоят ти беди. Слънчево затъмнение в съня е знак за големи загуби.
Ще се избавите от всички беди и ще се радвате на голям просперитет Силно и ярко ли свети

слънце

то в съня ти, очаквай успехи в работата си; ако е слабо или закрито от облаци-ще пропаднат твои големи планове.

СЛЪНЦЕ

- затъмнено ако сънуваш, значи ще се почерниш със загуба на имот или друга загуба.

Слънце

под облак ако сънуваш, значи ще ти се случи препятствие в работите и пътя.

Слънце

светло ако сънуваш, значи щастие.

Слънце

ясно ако сънуваш, значи милостиня.

СЛЪНЦЕ

- Сред световните творения

слънце

то е най-съвършеният Божий образ, поради което Светото писание го наричали престол или Божие жилище, и както Бог е началото на всеобщото съзидание, така е по значимост и

слънце

то за земята.

Слънце

то олицетворява единството, истината, светлината, растежа, царският блясък, топлината, изобилието и богатството. Наричат го баща на златото, понеже помага да узряват плодовете на земята. Който сънува

слънце

- това е завършване на работата му и разкриване на някакви тайни; ако изгрява - знак за надежда; ако сънувате, че

слънце

то изгрява откъм океана - добри известия и сполука в работата; ако залязва - показва противоположното, но някои автори смятат, че сънят предсказва благополучие за западната част на земята; ако жена сънува

слънце

- тя ще роди син; ако болен сънува

слънце

- изцеление; за затворник - освобождаване, за сляп - ще оздравее и прогледне; ако е червено или огнено - препятствия в намеренията му, болест за децата или очно заболяване, този сън е добър за онези, които искат да се укрият по причина на някаква вина или поради срах от неприятелите; ако то грее около главата ви - това е добър знак и благоволение за виновните, а за всички останали предвещава почести и слава; ако е затъмнено - ще се почерните със загубата на имот или нещо друго; ако е под облаци - ще имате проблеми на работата или на пътя; ако е светло - щастие; ако е ясно - милостиня.

СЛЪНЦЕ

- Ще се сдобиеш със скъпа придобивка.

Слънце

- ясно-щастие и добро приятелство; - ако е в облаци-беди и неприятности; - ако грее силно, жарко-бог се е смелил над тебе и ще ти даде радост; - ако гледаш към

слънце

то-на добро е.

Слънце

- Божи дар за човечеството. Извор на животворни сили и подкрепа.
Божи дар за човечеството. Извор на животворни сили и подкрепа.
Символ на Божия образ и единението с него, на Христос, на живота и духовните енергии. Олицетворява едновременно единството, истината, светлината, растежа, царския блясък, топлината, изобилието и богатството.Ако сънуваш, ти предсказва, че ще завършиш успешно работата си и ще бъдеш удостоен(а) да ти разкрият някакви тайни.Ако болен сънува

слънце

, е гаранция, че ще оздравее.Ако видиш слънчеви лъчи, ще получиш добри новини.Ако грее около главата ти, е добър знак - на виновните обещава благоволение, а на всички останали почести и слава.Ако затворник сънува

слънце

, ще бъде освободен.Ако е затъмнено, ще се почерниш със загуба на имот или на друго материално нещо.Ако жена сънува, ще роди син.Ако залязва, е предсказание за сплетни около теб или някаква загуба.Друго тълкуване - предсказва благополучие за западната част на земята.Ако изгрява, е знак за надежда, че ще получиш приятни новости и благополучие.- откъм океан, ще получиш добри известия и сполука в работата си.Ако е зад облак или облаци, ще имаш много трудности, проблеми в работата или на път, а е възможен и провал на плановете ти.Ако е премрежено с облаци, предупреждава за беди и неприятности в работата и пътя ти.Ако е светло, ти предсказва щастие.- и ясно, ще имаш успехи в работата, печалба и обществено признание.Ако е силно и жарко, значи Бог се е смилил и ще превърне скърбите ти в радости.Ако слепец сънува

слънце

, скоро ще прогледне.Ако е червено или огнено, сънят е добър за онези, които желаят да се скрият от неприятели или поради някаква вина.Друго тълкуване - предрича болест за децата ти, някакво очно заболяване или препятствия в намеренията ти.Ако е ясно, ще ти донесе щастие, милостиня и нови приятели, слънчево затъмнениеАко сънуваш, твой опекун ще се откаже от теб поради твои осъдителни постъпки.Друго тълкуване - ще бъдеш наказан, като в къщата ти влязат крадци.Ако духовник сънува, му предстоят злочести дни и загуба на зрението
късмет и благоденствие

1 гласа