☾ Съновник - да сънуваш Скиптър

СКИПТЪР

, 2018-09-22 21:11:39
СКИПТЪР

СКИПТЪР

- ако видиш или държиш насън, ще те повишат в службата, ще се проявиш като глава на семейството си или ще постигнеш големи сексуални подвизи.

СКИПТЪР

- Ако сънувате, че държите или давате

скиптър

- вие жадувате за чест и слава.
Да видите

скиптър

на сън той символизира индивидуалната сила.
Ако държиш или даваш на някого, е знак, че жадуваш за слава и чест.
Ако сънувате, че държите или давате

скиптър

— вие жадувате за чест и слава

0 гласа