☾ Съновник - да сънуваш Син

Син

, 2018-06-13 20:13:42
Син

СИН

- жениш ли

син

а си - пази се от болест. Видиш ли го мъртъв - веселие в къщата ти.

СИН

- че имаш, ако сънуваш, ще се заемеш с нова и перспективна работа, ще си поставиш големи цели. Ако насън видиш

син

а си, значи не си доволен от себе си, обвиняваш се или си прекалено взискателен.

СИН

- цвят в съня показва, че ти предстои заслужена почивка, че ще възродиш надеждите си или че любим човек ще те отблъсне, ще се отчужди от тебе.
Жениш ли

син

а си насън-чакай болест; ако го видиш мъртъв-ще има веселие в къщата ти.

СИН

- Ако сънувате, че имате

син

- трябва да работите повече, защото в живота ще имате материални затруднения; ако жените

син

а си - чакайте болест; ако е мъртъв - ще има веселие в къщата ви; ако е стар - ще блаженствате на стари години.
Ако сънуваш

син

а си, е предсказание за много здраве и успехи и на двама ви.Ако видиш несъществуващия си

син

, означава, че те очаква щастлив брак;или това, което предприемеш, ще предизвика всеобщо уважение към личността ти.Ако имаш, ще трябва да работиш повече, защото ти предстоят материални затруднения.Ако жениш

син

а си, ще се разболееш.Ако е мъртъв, чака те сериозно веселие в собствената ти къща.
Ако сънувате, че имате

син

— трябва да работите повече, защото в живота ще имате материални затруднения; ако жените

син

а си — чакайте болест; ако е мъртъв — ще има веселие в къщата ви; ако е стар — ще блаженствате на стари години

2 гласа