☾ Съновник - да сънуваш Символ

СИМВОЛ

, 2018-06-17 17:24:31
СИМВОЛ

СИМВОЛ

- ако чертаеш или разгадаваш насън, любовта ти ще остане несподелена, а чувствата ти - неразкрити или неразбрани.

СИМВОЛ

- Ако сънувате

символ

- помислете според обстоятелства в съня ви.
Ако сънувате

символ

— помислете според обстоятелства в съня ви

0 гласа