☾ Съновник - да сънуваш Сеяч

Сеяч

, 2018-06-19 11:51:39
Сеяч

СЕЯЧ

- видиш ли

сеяч

/и/-приятелите ти ще ти помогнат да свършиш нещо важно за теб.
Видиш ли

сеяч

насън-чакай помощ от добри приятели в беда.

СЕЯЧ

- Ако сънувате

сеяч

- чакайте помощ от добри приятели; ако вие сте

сеяч

- наяве трудът ви ще бъде богато възнаграден.
Ако видиш, добри приятели ще ти помогнат в беда.Ако си, очаквай трудът ти да бъде богато възнаграден.
Ако сънувате

сеяч

— чакайте помощ от добри приятели; ако вие сте

сеяч

— наяве трудът ви ще бъде богато възнаграден

0 гласа