☾ Съновник - да сънуваш Седалка

СЕДАЛКА

, 2018-04-09 09:02:27
СЕДАЛКА

СЕДАЛКА

- видиш ли насън, шансът ще е на твоя страна, ще ти провърви. Ако сядаш на нея, ще имаш късмет в хазартни игри. Ако е счупена или мръсна, съдбата може да ти изиграе лоша шега.

СЕДАЛКА

- Ако сънувате или сте седнали на

седалка

- ще си намерите допълнителна работа; ако друг е седнал на нея - приятелите ви ще ви окажат помощ.
Ако сънуваш или си седнал на нея, означава, че ще си намериш допълнителна работа.Ако друг е седнал на нея, ще получиш безрезервна помощ от приятели.
Ако сънувате или сте седнали на

седалка

— ще си намерите допълнителна работа; ако друг е седнал на нея — приятелите ви ще ви окажат помощ

Седалка

видиш ли насън, шансът ще е на твоя страна, ще ти провърви. Ако сядаш на нея, ще имаш късмет в хазартни игри. Ако е счупена или мръсна, съдбата може да ти изиграе лоша шега.

0 гласа