☾ Съновник - да сънуваш Свод

СВОД

, 2018-06-01 22:10:35
СВОД

СВОД

- сънуваш ли, ще постигнеш желанията си.

Свод

на църква обещава щастие и успех за начинанията ти.

СВОД

- Ако сънувате

свод

- това е признак за свободата на вашето мислене.

Свод

- Обединение на най-високо ниво. Издигане и осъществяване на идеали.
Обединение на най-високо ниво. Издигане и осъществяване на идеали.
Това е символ на свободата на мисленето ти.
Ако сънувате

свод

— това е признак за свободата на вашето мислене

0 гласа