☾ Съновник - да сънуваш Свидлив (виж скъп, скъперник)