☾ Съновник - да сънуваш Свидетел

СВИДЕТЕЛ

, 2018-07-04 18:26:44
СВИДЕТЕЛ

СВИДЕТЕЛ

- на престъпление че си, ако сънуваш, ще постъпиш глупаво или в свой ущърб, воден от благородни подбуди. Друг ако е

свидетел

, ще благодариш някому за проявено милосърдие, съчувствие или помощ.

Свидетел

- че си | ще заслужиш уважението на хората

СВИДЕТЕЛ

- Ако сънувате или разговаряте със

свидетел

за нещо - ще чуете добри новини; ако сте вие - ще се забъркате в лъжлива история.
Ако сънуваш или разговаряш с него, ще чуеш добри новини.Ако си, ще се забъркаш в лъжлива история.
Ако сънувате или разговаряте със

свидетел

за нещо — ще чуете добри новини; ако сте вие — ще се забъркате в лъжлива история

0 гласа