☾ Съновник - да сънуваш Светулка

Светулка

, 2018-06-10 23:06:33
Светулка

СВЕТУЛКА

- знак за нещо добро, вещае разрешаване на проблемите и добър изход от всички затруднения.

СВЕТУЛКА

- ако видиш или успееш да уловиш насън, ще имаш голямо щастие или ще постигнеш успех в някоя наука.
Дошло е времето най-после да намериш изход от трудното положение, в което се намираш.

СВЕТУЛКА

- Ако сънувате или държите в ръка

светулка

- време е да намерите изход от положението, в което се попаднали; ако я уловите - голямо щастие; ако я убиете - ще ви налегнат големи грижи.

СВЕТУЛКА

- Ще се радваш на големи успехи.
Ако сънуваш или държиш в ръка, е сигнал, че е време да намериш изход от положението, в което си попаднал(а).Ако убиеш, ще те налегнат големи грижи.Ако уловиш, ти предстои голямо щастие.
разрешение на проблема

0 гласа