☾ Съновник - да сънуваш Сват

Сват

, 2018-06-13 22:41:01
Сват

СВАТ

- видиш ли

сват

овете си или изобщо

сват

ове -

сват

ба в семейството или фамилията. Ако ти си

сват

- очакват те грижи и много работа.
Щом си сънувал

сват

ове, чакай скоро

сват

ба, но ако ти самият насън си

сват

, ще те налегнат грижи.

СВАТ

- Ако сънувате или разговаряте със

сват

ове - очаквайте

сват

ба; ако сте вие - ще ви налегнат големи грижи.
Ако сънуваш или разговаряш с него, е знак за скорошна

сват

ба.Ако си, ще те налегнат големи грижи.
Ако сънувате или разговаряте със

сват

ове — очаквайте

сват

ба; ако сте вие — ще ви налегнат големи грижи

0 гласа