☾ Съновник - да сънуваш Самолет

САМОЛЕТ

, 2018-09-24 06:50:03
САМОЛЕТ

САМОЛЕТ

- видиш ли в съня си, ще успееш в някое свое начинание. Ако се возиш в него, бързо ще преуспееш, ще се издигнеш в бизнеса и ще реализираш плановете си. Ако го управляваш, чака те главоломна кариера или шеметен успех.

Самолет

на катастрофа или приземяване на

самолет

в съня предсказва беди и проблеми. Военни

самолет

и предупреждават да се готвиш за непредвидени изпитания.
В наше време никой не сънува дилижанси! А автомобили, летящи чинии, ракети,

самолет

и... Така нови (привидно) символи заместват някогашните: Привидно, защото „знакът" може да е различен, но основата му е същата. Символиката на

самолет

а съвпада с тази на птицата. Тя е свързана и със значенията на въздуха, на свободата, на изкачването, на небето. Летенето със

самолет

насън означава обикновено, че търсим духовност, че сме се изтръгнали от клопката на земята. Сънищата със

самолет

и (те са свръх разпространени!) се явяват в девет варианта: - пилотираме или само се возим на

самолет

; - изкачваме се или слизаме; - летим по определен маршрут или се изгубваме; -

самолет

ът е здрав и сигурен; или се разбива, или пада. -Сънуващият пилотира. Това означава най-често, че е господар на себе си и че се е отправил към областта на духовното. Оттук нататък пилотирането може да е трудно или не, апаратът (= личността на сънуващия) преминава през зони на буря или лети безпрепятствено. -

Самолет

ът е пилотиран от друг. Това може да значи, че Азът на сънуващия е ръководен от неосъзнати сили. И тук всичко зависи от контекста на съня. В един от сънищата от моя архив сънуващият е пътник, а

самолет

ът е пилотиран от човек с тъмен комбинезон. Машината се тресе и подскача. Сънуващият изпитва страх; пилотът остава невъзмутим. Липсва усещане за опасност, само впечатление за очакване. Веднага става ясно, че сънуващият е „воден" от несъзнателни сили. Но какви? Комплекси? Изтласквания? Страхове? Или става дума за Сянката му? Случаят беше точно такъв. Тъкмо Сянката му, несъзнателният му „двойник", го водеше към светлината - себеосъществяването му, но със съответните „подскоци". -Когато сънуваме, че се изкачваме или слизаме със

самолет

, действа символиката съответно на изкачването и слизането. -Ако в съня

самолет

ът следва маршрута си или изгубва пътя, тълкуването не е проблем. Контекстът ще ни покаже дали сънуващият е пилот или пътник. -Символиката на здравия и сигурен

самолет

е очевидна. Вече видяхме и колко многобройни са сънищата с падане. Ето един сън на трийсетгодишен мъж. Той пътува в

самолет

, когато пилотът внезапно пикира към земята, глух за виковете му. В този случай сънят сигнализира на мъжа, че „лети" прекалено нависоко в материален и духовен смисъл, без да си е осигурил солидна „база". Налага се временно да слезе на земята. Пилотът явно символизира несъзнаваното. Вътрешният компютър за пореден път отлично си е свършил превантивната работа

САМОЛЕТ

- Ако сънувате

самолет

- бърз напредък, може би твърде бърз и заплашващ да бъде ефимерен; ако лети много високо - ще имате голям успех; ако се приземява - успехът се потвърждава; ако пада - ще получите лоша новина; ако е кацнал - ще научите за някакво нещастие; ако е избухнал или избухва - ще се случи нещо лошо с вас; ако пилот управлява

самолет

- несигурни сте в начинанието; ако скочите от него - пазете се от нещастие.
?а необходимостта на поглед от високо към миналото, към настоящето и бъдещето ти.Ако сънуваш, ти предсказва бърз успех и то толкова бърз, че може да ти се стори ефимерен.Ако се вълнуваш преди полет със

самолет

- вж. Полет. Ако е избухнал или избухва, е прокоба, че ще ти се случи нещо лошо.Ако е кацнал, ще научиш за нещастие.Ако лети, е предсказание за скорошно и интересно пътуване.Ако лети много високо, е знак, че ще се докоснеш до възвишеното съзнание и ще увеличиш собственото си пространство.Друго тълкуване - ще постигнеш много висок успех.Ако летиш със

самолет

, е знак за привидно спокойна ситуация, в която тайно ще се зараждат разрушителни тенденции, които ще засегнат и теб.Друго тълкуване - това е обещание за издигане в службата.Ако се приземява, ще затвърдиш вече постигнат успех.Ако пада, ти предрича, че ще получиш лоша новина и неудачи в личния ти живот.Ако скачаш от него, пази се от нещастие.Ако се управлява от пилот - вж. Летец
Ако сънувате

самолет

— бърз напредък, може би твърде бърз и заплашващ да бъде ефимерен; ако лети много високо — ще имате голям успех; ако се приземява — успехът се потвърждава; ако пада — ще получите лоша новина; ако е кацнал — ще научите за някакво нещастие; ако е избухнал или избухва — ще се случи нещо лошо с вас; ако пилот управлява

самолет

— несигурни сте в начинанието; ако скочите от него — пазете се от нещастие

10 гласа