☾ Съновник - да сънуваш РУНТАВ

РУНТАВ

, 2018-06-08 14:21:21
РУНТАВ

РУНТАВ

- че си, ако сънуваш, ще имаш печалби и добри доходи. Друг ако е

рунтав

, пази спестяванията си и се застъпи за изпаднал в нужда приятел.

0 гласа