☾ Съновник - да сънуваш Роднина

Роднина

, 2018-06-12 11:41:04
Роднина

РОДНИНА

- видиш ли болен, жаден, гладен, умрял свой

роднина

- това е предсказание за голямото и жестоко отношение спрямо близките ти. Ако само го видиш в съня си - внимавай, бизнесът и печалбата ти са под заплаха от провал.
Ако сънуваш умрял

роднина

, че е жаден и гладен, ще проявиш жестоко безсърдечие към близки хора.Ако видиш умрял

роднина

, значи ти се явява насън, за да не го забравиш.

3 гласа