☾ Съновник - да сънуваш РОДИТЕЛ

Родител

, 2018-06-12 15:41:37
Родител

РОДИТЕЛ

- видиш ли

родител

ите си - щастие и добро. Видиш ли си

родител

ите мъртви - някой твой приятел ще ти помогне в трудна минута. Видиш ли

родител

ите си или някой от тях да е болен внимавай, очакват те неприятности. Видиш ли чужди хора като свои

родител

и - бъди внимателен, някой ще се опита да те изпревари по нечестен път.

РОДИТЕЛ

- че си, ако сънуваш, значи се нуждаеш от помощ или от добър съвет. Ако видиш своите

родител

и, някой от семейството ще има повод за празнуване. Ако сънуваш отдавна починали

родител

и, ще се радваш, в дома ти ще има разбирателство. Ако се караш с

родител

ите си, значи наяве правиш погрешна стъпка.
Видиш ли насън

родител

ите си-чака те щастлив и спокоен живот; ако обаче видиш мъртвите си

родител

и-приятел ще ти помогне в тежка минута; ако видиш насън някой от

родител

ите си болен-очаквай големи неприятности; ако сънуваш чужди хора като свои

родител

и-някой ще те изпревари в живота по нечестен път.

5 гласа