☾ Съновник - да сънуваш Ров

Ров

, 2018-06-11 08:11:39
Ров

РОВ

- ще имаш успех в някое начинание.
Чака те успех в някакво начинание.

РОВ

- Ако сънувате или

ров

ите в

ров

- успех в начинанието ви; ако паднете вътре в него - ще избегнете неприятности; ако го прескочите - ще се борите до последната възможност.

Ров

- Препятствие и защита.
Паднеш ли в

ров

насън, значи че изходът от начинанията ти няма да е благоприятен за тебе. Копае ли някой

ров

в съня ти, ще страдаш от порочни наклонности. Копаеш ли

ров

в съня си, ще натрупаш дългове. Зариваш ли насън

ров

, ще възстановяваш загуби. Сънят вещае опасности, пречки, изненадващи препятствия.
Препятствие и защита.
Ако сънуваш или

ров

иш в него, ти предрича успех в ново начинание.Ако падаш в него, ще избегнеш неприятности.Ако прескачаш, ще се бориш за нещо до последна възможност.
Ако сънувате или

ров

ите в

ров

— успех в начинанието ви; ако паднете вътре в него — ще избегнете неприятности; ако го прескочите — ще се борите до последната възможност

0 гласа