☾ Съновник - да сънуваш Рицар

РИЦАР

, 2018-07-05 07:26:49
РИЦАР

РИЦАР

- че си, ако сънуваш, ще се отдадеш на занимания или идеи, които ще те отчуждят от близките и приятелите ти. Друг ако е

рицар

, ще защитаваш непечеливша кауза.

РИЦАР

- Ако сънувате или разговаряте с

рицар

- очаквайте вест; ако сте вие - ще ви излъжат.
Да сънувате

рицар

това е символ на достойнство, защита и сигурност.

Рицар

ят може да играе ролята на спасител, която да е Ваше отражение.
Ако сънуваш или разговаряш с него, ще получиш някакво известие.Ако е средновековен, целият облечен в бойна броня, на когото е по-скъпа честта, отколкото животът, означава, че духовният ти живот ще бъде подложен на сериозни изпитания и ако се огънеш, ще загубиш самоличността и са самоуважението си, независимо че ще спечелиш някакви материални блага.Ако си, твърде лесно ще те излъжат.
Ако сънувате или разговаряте с

рицар

— очаквайте вест; ако сте вие — ще ви излъжат

0 гласа