☾ Съновник - да сънуваш Религия

РЕЛИГИЯ

, 2018-09-09 11:27:50
РЕЛИГИЯ

РЕЛИГИЯ

- ако насън изучаваш или практикуваш някоя от световните религии, наяве ще срещнеш малки, но съществени затруднения в личния и професионалния си живот. Ако приемаш някоя

религия

и се приобщаваш към нея, ще получиш помощ и подкрепа в работата си. Религиозни видения и символи са знак за благополучие и добри шансове.
Ако сънуваш или разговаряш с религиозни хора, ще получиш добро известие.Ако си религиозен, е знак за предстоящо щастие.

0 гласа