☾ Съновник - да сънуваш Режисьор

РЕЖИСЬОР

, 2018-09-14 16:28:35
РЕЖИСЬОР

РЕЖИСЬОР

- че си, ако сънуваш, значи нещо особено важно в работата ти се изплъзва или причината за неуспехите ти е в самия тебе. Друг ако е

режисьор

, не се срамувай да потърсиш съвет или помощ от доказан професионалист.

РЕЖИСЬОР

- Ако сънувате или разговаряте с

режисьор

- пазете се от насилие; ако сте вие - ще живеете безцелно.
Ако сънуваш или разговаряш с него, е предупреждение да се пазиш от насилие.
Ако сънувате или разговаряте с

режисьор

— пазете се от насилие; ако сте вие — ще живеете безцелно

Режисьор

че си ако сънуваш, вероятно пропускаш нещо важно в работата си или причината за неуспеха е в самия теб. Друг ако е

режисьор

, не се срамувай да потърсиш съвет или помощ от по- възрастен приятел или роднина.

0 гласа