☾ Съновник - да сънуваш Разглобяваш

РАЗГЛОБЯВАШ

, 2018-04-12 06:28:43
РАЗГЛОБЯВАШ

РАЗГЛОБЯВАШ

- ли нещо насън, ще се съмняваш в силите и способностите си, ще търсиш алтернативни източници на доходи или ще обвиняваш невинен човек.

Разглобяваш

ли нещо насън, вероятно не си уверен в силите и способностите си и ще търсиш друг начин да се справиш с положението. Сънят може да се приеме и като предупреждение, че обвиняваш невинен човек и след време ще съжаляваш за това.

0 гласа