☾ Съновник - да сънуваш Развален

РАЗВАЛЕН

, 2018-09-14 12:28:56
РАЗВАЛЕН

РАЗВАЛЕН

- уред в съня е знак за пречка в работата. Ако го поправиш, ще успееш да преодолееш трудностите и спънките.

Развален

а храна сънуваш ли, очаквай лоши приказки и подмолни врагове. Ако ядеш

развален

а храна, ще се разболееш.

Развален

уред в съня е предупреждение, че скоро ще имаш проблеми. Ако го поправиш. Ще успееш да преодолееш трудностите и спънките.

Развален

а храна сънуваш ли, очаквай лпши приказки и подмолни врагове. Ако ядеш

развален

а храна, скоро ще се разболееш.

0 гласа