☾ Съновник - да сънуваш Равин

РАВИН

, 2018-06-02 10:12:08
РАВИН

РАВИН

- в съня е знак за успех в работата. Ако не си евреин, а се сънуваш като

равин

, ще бъде оклеветен и низвергнат.

Равин

- Влияние от Вехтия завет. Послание на юдеите.
Влияние от Стария завет. Послание на юдеите.

0 гласа