☾ Съновник - да сънуваш Пъдпъдък

ПЪДПЪДЪК

, 2018-09-03 11:56:36
ПЪДПЪДЪК

ПЪДПЪДЪК

- ако видиш или убиеш насън, ще чуеш любовно признание или ще получиш интимна покана. Ако ядеш

пъдпъдък

, ще жънеш сексуални успехи.
Да видите жив

пъдпъдък

в съня си, означава добър късмет.Да видите умрял

пъдпъдък

в съня си, символизира лош късмет, особено в хазарта.Да застреляте

пъдпъдък

в съня ви, предвещава неразбирателство и спор с най добрия ви приятел.Ако ядете тази птица насън, ви предупреждава за опасност от непредвидени разходи.

ПЪДПЪДЪК

- Ако сънувате

пъдпъдък

- ще имате контакти, които ще ви доставят радост и щастие.
Ако сънуваш, ще имаш контакти, които ще ти доставят истинска радост и щастие.
Ако сънувате

пъдпъдък

— ще имате контакти, които ще ви доставят радост и щастие

0 гласа