☾ Съновник - да сънуваш Пулс

ПУЛС

, 2018-09-16 22:43:49
ПУЛС

ПУЛС

- че мериш, ако сънуваш, силно ще се разтревожиш за някой близък или приятел. Ако мериш собствения си

пулс

, предстоят ти сърдечни терзания. Ако нямаш

пулс

, ще разлюбиш някого. Ако чуваш

пулс

а си, е предупреждение за опасности или за болест.

ПУЛС

- Ако сънувате, че си мерите

пулс

а - трудностите ви ще бъдат възнаградени; ако вие мерите на някого

пулс

а - щастие.
Ако си мериш

пулс

а, ще бъдеш възнаграден(а) за трудностите, които ще преживееш.Ако друг си мери

пулс

а, е знак за предстоящо щастие.
Ако сънувате, че си мерите

пулс

а — трудностите ви ще бъдат възнаградени; ако вие мерите на някого

пулс

а — щастие

0 гласа