☾ Съновник - да сънуваш Прът

ПРЪТ

, 2018-07-07 08:15:43
ПРЪТ

ПРЪТ

- ако видиш, носиш или забиваш насън, имаш нужда от помощ и съвет. Ако жена сънува

прът

, ще я преследват със сексуални намерения.
Символиката му е свързана с тази на оръжията.

Прът

ът е „фалически". В сънищата значението му зависи - както винаги -от контекста. В много от тях се появява счупен

прът

или пък сънуващият се бие с тояга (доста разпространен сън по време на едипова ситуация, когато момчето се опитва да отстрани баща си, като се прояви като по-мъжествен от него), или

прът

ът се е превърнал в пръчица и т. н. Обикновено значението на

прът

а е недвусмислено и лесно се определя. Вариант на

прът

а е бастунът, на който се подпира пешеходецът, овчарят, поклонникът, слепият (той е поклонник на тъмнината...). Бастунът е символ на подкрепата и самозащитата; той може да се използва като оръжие.

Прът

ът е и знак за власт, сила, авторитет. Той е палката на полицая, жезълът на маршала... В някои сънища се превръща в магическа пръчица, която позволява да се извършат вътрешни мутации.

0 гласа