☾ Съновник - да сънуваш Пропуск

ПРОПУСК

, 2018-06-14 03:21:33
ПРОПУСК

ПРОПУСК

- че имаш, ако сънуваш, лесно ще постигнеш успех, ще осъществиш желанията си и ще имаш помощник. Ако изгубиш

пропуск

а си, ще изгубиш протекцията или закрилата на важен човек. Ако насън ти искат

пропуск

, а ти нямаш, някой ще те постави на изпитание.

ПРОПУСК

- Ако сънувате или носите в себе си някакъв

пропуск

- работата ви зад граница ще се забави.
Ако сънуваш или носиш в себе си, работата ти зад граница ще се забави
Ако сънувате или носите в себе си някакъв

пропуск

— работата ви зад граница ще се забави

Пропуск

ако сънуваш, че имаш, лесно ще постигнеш успех, ще осъществиш желанията си, ще спечелиш верен помощник. Ако изгубиш

пропуск

а си насън, ще загубиш закрилата на важен за теб човек. Ако насън ти искат

пропуск

, а ти нямаш, някой ще те постави на изпитание.

0 гласа