☾ Съновник - да сънуваш ПРОДАВАНЕ, ПРОДАВАЧ, ПРОДАЖБА, ПРОДАВАШ

ПРОДАВАНЕ, ПРОДАВАЧ, ПРОДАЖБА, ПРОДАВАШ

, 2018-06-19 16:38:52
ПРОДАВАНЕ, ПРОДАВАЧ, ПРОДАЖБА, ПРОДАВАШ

ПРОДАВАНЕ, ПРОДАВАЧ, ПРОДАЖБА, ПРОДАВАШ

- ли нещо насън, ще имаш скромни придобивки и печалби. Друг ако продава, ще сключиш лоша или неизгодна сделка, ще поемеш тежка отговорност.

0 гласа