☾ Съновник - да сънуваш Призовка

ПРИЗОВКА

, 2018-04-23 07:19:37
ПРИЗОВКА

ПРИЗОВКА

- получиш ли насън, някой ще ти припомни стари грехове и ще иска обяснение или компенсация за тях.

Призовка

получиш ли насън, ще се наложи да даваш обяснения за стари грехове и да плащаш за стари грешки.

0 гласа