☾ Съновник - да сънуваш ПРЕСЪХНАЛ

ПРЕСЪХНАЛ

, 2018-09-13 05:45:17
ПРЕСЪХНАЛ

ПРЕСЪХНАЛ

- кладенец видиш ли насън, ще загубиш пари или благодетел.

Пресъхнал

а чешма или извор означават изгубено семейно щастие, а

пресъхнал

а река - неосъществени планове или нереализирани желания.

0 гласа