☾ Съновник - да сънуваш Премия

ПРЕМИЯ

, 2018-04-02 09:58:01
ПРЕМИЯ

ПРЕМИЯ

- получаваш ли насън, наяве ще плащаш допълнително данъци, такси или глоби. Ако даваш

премия

някому, очаквай в действителност скоро да получиш скромна парична помощ.

ПРЕМИЯ

- Ако сънувате, че получавате

премия

- неочаквана помощ; ако е друг - ще бъдете материално обезпечени.
Ако получаваш, ще получиш неочаквана помощ.Ако друг получава, ще бъдеш материално обезпечен(а.
Ако сънувате, че получавате

премия

— неочаквана помощ; ако е друг — ще бъдете материално обезпечени

Премия

получаваш ли насън, наяве ще имаш непредвидени разходи. Ако даваш

премия

някому, ще получиш скромна парична помощ.

0 гласа