☾ Съновник - да сънуваш Презрение

ПРЕЗРЕНИЕ

, 2018-09-20 12:34:07
ПРЕЗРЕНИЕ

ПРЕЗРЕНИЕ

- изпитваш ли насън, ще те наградят или отличат. Ако тебе те презират, по-добре се откажи от предлагания ти пост.
Да сънувате, че презирате някого означава, че скоро ще се събуди у Вас чувство на

презрение

към някого. Вие чувствате, че този човек е правил отвратителни неща.
Да сънувате, че другите Ви презират означава, че скоро добрите Ви намерения към останалите ще се превърнат в себелюбие.

0 гласа